Aktuality

1. kvalifikační závod na MČR

O konání 1. kvalifikačního závodu na MČR rozhodne Výkonný výbor po uplynutí stavu nouze na území ČR a na základě nových informací, které v té době budou k dispozici. Děkujeme za pochopení.


Aktuální informace k JOAWC 2020

Vzhledem k rozhodnutí pořadatele JOAWC 2020 o zrušení těchto závodů budou v návaznosti zrušeny i 2. kvalifikační závody na ně. Uhrazené startovné bude vráceno v plné výši během příštích pár dnů. Ostatní kvalifikační závody zůstávají zatím v platnosti.

Vyjádření pořadatele JOAWC 2020


Aktuální informace k IMCA & PAWC 2020

Vzhledem k rozhodnutí pořadatele IMCA & PAWC 2020 o zrušení těchto závodů budou v návaznosti zrušeny i kvalifikační závody na ně. Ostatní kvalifikační závody zůstávají zatím v platnosti.

Vyjádření pořadatele IMCA & PAWC


Informace z mimořádné schůze Výkonného výboru týkající se kvalifikačních závodů

Vzhledem k nastalé situaci a v souladu s průběžnými informacemi od pořadatelů jednotlivých mistrovských závodů Výkonný výbor KAČR na svém mimořádném zasedání dne 13. 3. 2020 rozhodl o:

Koncepce výběru reprezentantů na WAO byla zrušena.

Koncepce výběru reprezentantů na AWC, JOAWC, EO, IMCA a PAWC byly pozastaveny a budou managery jednotlivých reprezentací upraveny a znovu předloženy ke schválení Výkonnému výboru.

Kvalifikační závody na JOAWC ve dnech 28.-29. 3. 2020 v Berouně a na AWC, EO, IMCA ve dnech 18.-19. 4. 2020 v Rožnově pod Radhoštěm byly zrušeny.

Uzávěrky pro přihlášení se do reprezentací na AWC, JOAWC, EO, IMCA, stejně jako na kvalifikační závody na JOAWC (2.-3. 5. 2020), AWC, EO a IMCA (6.-7. 6. 2020) budou posunuty včetně termínů pro plnění podmínek k účasti na nich.

Sledujte novinky na webu KAČR a FB stránku.

Zaplacené startovné na kvalifikační závody v Berouně je možné vrátit nebo převést na kvalifikační závod 2.-3. 5. 2020. Svá rozhodnutí sdělte na e-mail podmolova@klubagility.cz v co nejkratší lhůtě, děkujeme. Pokud se rozhodnete pro převod, přihlaste se na nový závod, abychom mohli vaši přihlášku rovnou akceptovat.


Aktuální informace ke KZ na World Aglity Open 2020

Dobrý den,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády jsme nuceni zrušit kvalifikační závod na WAO 2020, který se měl konat 14.-15. 3 v Brně. V pátek proběhne mimořádná schůzka výkonného výboru, která se bude aktuální situací zabývat.

Děkujeme.

Výbor Klubu


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu konání shromáždění více než 100 osob, které se týká také sportovních akcí, bychom Vás rádi informovali o přijatých opatřeních a žádáme Vás o jejich dodržování.

Kvalifikace WAO proběhne vzhledem k nízkému počtu účastníků v předpokládaném termínu. Kvalifikace probíhá v soukromém areálu pro předem určený okruh osob, s vyloučením veřejnosti. Na akci platí zákaz účasti diváků. Zúčastní se pouze soutěžící a pořadatelé, abychom minimalizovali možnost šíření infekce. Žádáme všechny, na které dopadá předchozí nařízení ministerstva zdravotnictví o nařízení karantény, aby toto opatření dodržovali a akce se neúčastnili. V případě dalšího vývoje situace Vás budeme informovat.

Pokud se týká dalších akcí pořádaných Klubem agility, budeme Vás informovat v závislosti na dalším vývoji. Pořadatelům doporučujeme pečlivě sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví a dalších správních orgánů a v tuto chvíli zajistit, aby se na sportovních akcích agility více než 100 osob ve stejný čas nesetkalo.

ZDROJ


Kvalifikace na WAO

Předběžné startovní listiny kvalifikačního závodu na WAO 14.-15. března 2020. Děkujeme Antonínu Palatovi.

Označení kategorií 300 jako S, 400 jako M, 500 jako ML a 600 jako L jsou čistě technická "pracovní".


Kvalifikační závod na JOAWC

Pro 1. kvalifikační závod v Berouně vložen rozpis posuzování rozhodčími vč. programu.


Kvalifikační závody WAO

V souladu s koncepcí reprezentace na World Agility Open (WAO) oznamujeme, že kvalifikační závody proběhnou vzhledem k počtu přihlášených týmů v termínu 14. - 15.3. 2020, tj. jako dvoudenní. Propozice k závodu naleznete na kacr.info. Všechny informace týkající se závodu pak budeme průběžně zveřejňovat na FB stránce události Kvalifikační závod na WAO. Těšíme se na Vás! Realizační tým.


World Agility Open 2020 (WAO)

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 21. února 2020.

Kvalifikační závod se koná ve dnech 14. – 15. března 2020. V případě zájmu vyššího počtu účastníků, může být kvalifikační závod konán ve dnech 13. – 15. března 2020, v takovém případě to bude oznámeno nejpozději dne 24. února 2020 zveřejněním na webových stránkách Klubu agility.

Propozice KZ WAO 2020

Koncepce reprezentace WAO 2020

Pravidla WAO

Přihláška do reprezentace


Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka