Nejčastější otázky

Výkonnostní průkaz

Závodníci musí mít vystavený výkonnostní průkaz, který při prezenci předloží organizátorovi závodu. Dále musí splnit veterinární a další podmínky předepsané pořadatelem

Co mám dělat, když ztratím výkonnostní průkaz?

Stačí napsat e-mail, že jste ztratili výkonnostní průkaz, na adresu lucie-petirova@seznam.cz.

Jak probíhá na závodech měření psů?

Pejska měří na vašich prvních závodech rozhodčí, i pokud již byl měřen například na výstavě. Pes, který nebyl přeměřen rozhodčím na svých prvních závodech, je automaticky zařazen do velikostní kategorie Large. Pokud chce psovod zařadit psa do jiné velikostní kategorie, požádá delegovaného rozhodčího před prvním startem o přeměření a zařazení do příslušné kategorie. Pokud si myslíte, že vám pejsek nebyl změřen správně, můžete se jednou odvolat a pejsek vám bude změřen na dalších závodech, či vám ho může změřit další rozhodčí, pokud se na závodech vyskytuje. Pokud ani potom nebudete se změřením pejska souhlasit, můžete podat odvolání, které vás už bude stát 1000 Kč. Výbor klubu poté jmenuje komisi, která vám psa přeměří. Více se dozvíte v bodu 6 Soutěžního řádu.

Od kolika let se mohu účastnit závodů agility?

Věk psovoda není nikterak omezen. Pes musí být starší 18 měsíců. Např. pes narozený 1. ledna 2021 se může účastnit svého prvního závodu už 1. července 2022 (protože v ten den splňuje podmínku dosaženého věku 18 měsíců).

Může se závodů účastnit i pes bez průkazu původu?

Ano. Pouze na Mistrovství světa FCI mohou pouze psi s PP.

Mohu na závodech používat pamlsky či hračky?

Nikoliv. Dejte si prosím pozor, ať odměňujete své pejsky až za hranicí parkuru.

Za jak dlouho po splnění podmínek pro přestup do kategorie A2 musím do této kategorie přestoupit?

Do kategorie A2 již nemusíte povinně přestoupit. Záleží jen na vás.

Startujete poprvé se psem, se kterým již někdo startoval ve výkonnostní kategorii A2 či A3. V jaké kategorii musím nastoupit?

Můžete si vybrat, zda začnete běhat v kategorii A1, nebo můžete startovat v kategorii A2.

Musím nějakým způsobem obhajovat kategorii A3, jak to bylo v minulosti?

Nikoliv, pokud startujete v kategorii A3, můžete zde již zůstat libovolně dlouho a nemusí nic obhajovat. Pokud se rozhodne, může opět startovat v A2, ale pokud bude chtít zase startovat v kategorii A3, musí opět splnit všechny podmínky pro přestup.

Jak získám titul A3Ch?

O přidělení titulu A3Ch je potřeba zažádat pomocí formuláře zaslaného poštou, nebo elektronicky výborem pověřené osobě. Šampiónem A3 se stává tým, který se ve třech po sobě jdoucích letech umístí v soutěži agility výkonnostní kategorie A3 nejméně devětkrát nejhůře na třetím místě bez trestných bodů u minimálně dvou různých rozhodčích v každém roce. Mezi prvním a čtvrtým takto započítávaným umístěním musí uplynout doba alespoň 12 měsíců, mezi prvním a sedmým minimálně 24 měsíců a deváté započítávané umístění nesmí být později než třicet šest měsíců od prvního. Titul je doživotní, má zkratku A3Ch a je součástí jména psa.

Pokud se mi na závodech nebude zdát posouzení rozhodčího, mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí rozhodčího se odvolat nemůžete.

Pokud budu na závodech diskvalifikován, mohu tréninkově dokončit běh?

O tomto rozhoduje rozhodčí. Bývá zvykem, že vás nechá si běh dokončit, ovšem je to pouze jeho dobrá vůle a nikterak to vymáhat nemůžete.

Jak je možné, že dva různi rozhodčí posoudí stejnou situaci různě?

Každý rozhodčí si může řád vykládat mírně jinak. Většinou se rozhodčí svojí filozofií posuzování netají a tak je jen na vás, na jaké závody se přihlásíte.

Je v pořádku, že oficiální soutěže (A1, A2, A3) na závodu proběhly s omezením věku a tím bylo případně usnadněno přestoupení do úrovně 3?

Pokud start v soutěžích Agility úrovně 2 nebo 3 omezí věkem psovoda, pak jsou tyto soutěže neoficiální a nejsou zapisovány do VP, a nemohou být započítávány pro splnění podmínek přestupu do A3 nebo získání A3Ch".

Proč až A2? U soutěže A1 nezáleží na tom, zda se nějak omezí účast. Protože pro přestup není důležité umístění, ale splnění podmínky "výborně bez trestných bodů". Čili nezáleží na konkurenci ostatních týmů, ale na obtížnosti a parametrech tratě - kterou stanovuje rozhodčí.

Jinak je tomu ovšem u A2 a A3 - pokud je kritériem nejen výkon (tj. bez trestných bodů), ale i pořadí, tak záleží samozřejmě i na konkurenci ostatních týmů. Čili i na počtu, i na kvalitě. Samozřejmě, když se v takovém případě jakkoliv zúží účast, je splnění "postupu" nebo podmínky pro A3Ch daleko snazší.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka