Jak na závod

První závody je něco, na co se nezapomíná. Zde je pár informací, které ulehčí vaší premiéru, alespoň po organizační stránce.

Před závody:

Co je to členství v Klubu agility (Klub)? Pokud jste členy ve vašem oddílu, kde trénujete, neznamená to, že jste členem národní organizace Klubu agility České republiky. Do této organizace je třeba se samostatně přihlásit. Stejně tak ale lze závodit a přitom členem Klubu nebýt. Jaký má smysl se stát členem? Ušetříte na startovném, startovné je pro nečleny Klubu dražší minimálně o výši odvodu, a pokud budete závodit pravidelně, rozhodně se to vyplatí. Dále můžete na členské schůzi spolurozhodovat o směřování českého agility, což je v jiných sportech možné jen prostřednictvím delegáta svého oddílu. Členství nebo nečlenství v Klubu je vaše svobodná volba, nikdo vás k němu nenutí. Pokud jde o startovné: o jeho výši rozhoduje to, zda jste členem Klubu v době konání závodů, ne v době, kdy se na závody přihlašujete. Pořadatel má povinnost před závody členství startujících v Klubu zkontrolovat. Informace o tom, co stojí členství v Klubu a jakým způsobem se přihlásit, naleznete v sekci Členství.

Na závodech mohou startovat pouze psi starší 18 měsíců, závodník musí mít výkonnostní průkaz a v pořádku očkování psa.

Nejméně měsíc před závody si zažádejte o výkonnostní průkaz. Je to takový sešitek, do kterého se zapisují výsledky. Zažádejte elektronicky přes www.kacr.info, do systému je třeba se nejprve zaregistrovat a poté vyplnit žádost. Za výkonnostní průkaz zaplatíte na účet Klubu agility (50,- Kč, pokud jste členi, 100,- Kč, pokud nečleni KA) a přijde Vám na zadanou adresu. Na závody si ho vezměte s sebou, bez výkonnostního průkazu podle pravidel nelze závodit. Nezapomeňte přibalit očkovací průkaz (nebo pet pass) psa.

Jak to probíhá na prvních závodech, krok za krokem:

  • Při příjezdu na závody procházíte veterinární přejímkou. Pořadatel nebo přizvaný veterinář zkontroluje očkovací průkaz vašeho psa (nebo Pet passport = Pas zvířete v zájmovém chovu), zda má platná očkování.
  • Vstupujete k registraci - stolku, kde si pořadatelé zaznamenají, že jste zde, a odevzdáte výkonnostní průkaz, do kterého vám zapíší výsledky (zapisují se zpravidla jen zkoušky). Nahlašte pořadatelům, že je třeba změřit psa.
  • Před vašimi prvními závody vám rozhodčí přeměří psa pro oficiální zařazení do kategorie small nebo medium. Pokud psa nenecháte změřit, je zapsán do kategorie large. Do výkonnostního průkazu Vám je v případě měření zaznamenána naměřená výška. Netušíte-li, kdo z přítomných je rozhodčí, s důvěrou se obraťte na pořadatele. Pokud se zařazením do kategorie nesouhlasíte, můžete požádat o opakované přeměření. Lze tak učinit na témže závodu, pokud je přítomen další rozhodčí, nebo na nejbližším dalším závodu. (Podrobnosti v řádech).
  • Po ukončení registrace jsou vyvěšeny startovní listiny. Podívejte se, kdo je před vámi a kolikátí jste v pořadí.
  • Na závodech se zpravidla běží 3 běhy. Běhům předchází prohlídka parkuru. Sledujte závody, abyste měli dost času vyvenčit psa a ať jste včas zpět na prohlídce nebo přímo na startu.
  • Před prvním během se pokuste potlačit nervozitu a zklidnit dech a tep, uvolnit sevřený krk a křečovité tělo. Váš pes je na tom stejně, je pro něho také vše nové. Bude-li z vás cítit stres, bude to mít těžší. Jste tým.
  • Nezapomeňte na startu odložit obojek a vodítko. Nezapomeňte, že nesmíte mít v prostoru parkuru pamlsky nebo hračku. Při rovnání psa na startu netahejte psa za kůži. Při běhu se vyhněte jakýmkoli dotykům psa. Snažte se prodat, co jste se naučili, máte to vše společně v rukou a v nohou. Když to neprodáte teď, rozbalíte to příště! To již budete bohatší o spoustu zkušeností, které jste získali.

Autor článku: Pavel Košek

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka