Členské příspěvky

Členské příspěvky na rok 2024 můžete zasílat od 1. 12. 2023.

Od roku 2024 je možné členský příspěvek uhradit kdykoliv během roku. Členové při uhrazení příspěvku až v průběhu roku 2024 neplatí zápisné, jako tomu bylo doposud. Důležité je si však uvědomit, že v případě neuhrazení členského příspěvku do konce roku 2023 členství danému členovi zaniká a bude obnoveno až po uhrazení členského příspěvku pro příslušný rok.

Chcete-li tak aby Vaše členství zůstalo nepřerušené, je potřeba provést úhradu nejpozději do konce roku 2023. Jako platba provedená do konce roku 2023 bude uznána pouze platba, která byla do konce roku 2023 připsána na účet Klubu agility. Platbu je proto potřeba odeslat v takovém předstihu, aby byla připsána na účet Klubu agility ještě v roce 2023. Mějte na paměti, že zejména na konci roku bankám zpracování platby může trvat i více dní a pošlete platbu opravdu včas.

Členské příspěvky prosím plaťte na číslo účtu KAČR u Raiffeisen Bank - 281295369/5500 - převodem nebo složenkou typu A.

Standardní roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

 • Členství pro členy do 18ti let věku – 400 Kč
 • Členství pro členy od 18 let věku - 800 Kč
 • Členství pro členy od 65 let – 400 Kč
 • Členství pro držitele průkazů ZTP – 400

Rozhodující pro výši členského příspěvku je věk. Pro ty z Vás, kteří platí členský příspěvek ještě v roce 2023, je rozhodující věk k datu 1.1.2024. Pro ty z Vás, kteří platí členský příspěvek v průběhu roku 2024, je rozhodující věk v den připsání platby na účet Klubu agility ČR.

Co dělat, pokud chci kromě členského příspěvku prostřednictvím Klubu agility zaplatit i průkazku nebo známku ČKS?

Klub agility zprostředkovává svým členům získání známky či průkazky ČKS. Ceník ČKS je následující:

- 350 Kč známka ČKS (nový člen ČKS žádající o známku) + průkazka 50 Kč

Pokud žádá o známku ČKS člen, který ji v roce 2023 přes Klub agility neodebral, odešle číslo své ČKS průkazky na e-mail clenstvi@klubagility.cz. V případě potřeby následně odešle průkazku poštou pro získání vstupního razítka, nebo se domluví s některým z členů Výboru Klubu agility na možnosti získat vstupní razítko na některé z akcí Klubu agility.

Členstvím v Klubu agility se stáváte tzv. hromadným členem ČKS – viz. stanovy ČKS, článek 3, bod 1. a). Členská průkazka ČKS a známka ČKS není třeba pro účast na závodech agility a ani členství v Klubu agility potřeba. Jejím získáním získáte možnost účastnit se zkoušek z výkonu a Klub agility nabízí zprostředkování jejího získání pro ty členy, kteří nejsou členy žádné místní ZKO či jiného Klubu, který členství v ČKS rovněž zprostředkovává.

Jakým způsobem a na jaký účet členský příspěvek uhradit?

Členské příspěvky prosím plaťte na číslo účtu Klubu agility ČR u Raiffeisen Bank: - 281295369/5500. úhradu můžete provést převodem nebo složenkou typu A.
U platby je povinné uvést správný variabilní symbol. Variabilní symbol je osmimístné číslo, které získáte následovně:

1. Z následujícího přehledu vyberte typ členského příspěvku, který chcete zaplatit:

 • 80 - standardní členský příspěvek pro osobu od 18 let věku
 • 81 – snížený členský příspěvek pro osobu do 18 let věku a od 65 let věku
 • 82 – standardní členský příspěvek + známka ČKS
 • 83 – standardní členský příspěvek + známka ČKS + průkazka ČKS
 • 84 – snížený členský příspěvek (mládež, senioři a ZTP) + známka ČKS
 • 85 – snížený členský příspěvek (mládež, senioři a ZTP) + známka ČKS + průkazka ČKS

2. Za tyto dvě číslice vložíte vaše šestimístné členské číslo. Členské číslo zjistíte tak, že si otevřete databázi www.kacr.info. Do vyhledávacího pole zadáte vaše jméno. Databáze Vám vypíše seznam Psovodů s daným jménem. Kliknete ve vypsaném seznamu Psovodů na své jméno a systém Vám otevře Váš profil v databázi. Zde zkontrolujete, že se opravdu otevřel správný profil. Členské číslo naleznete pod svým jménem jako první údaj označený jako „Číslo:“

Pokud ještě svůj účet v databázi vytvořený nemáte, můžete jej jednoduše vytvořit kliknutím na odkaz Registrace, na titulní stránce www.kacr.info. Po té co si touto cestou svůj účet vytvoříte, postupujte podle předchozího bodu.

Pozor: Členské číslo není číslo výkonnostního průkazu! Pokud použijete pro platbu členství číslo výkonnostního průkazu, nebude možné Vaši platbu přiřadit k žádné osobě.

3. Do zprávy pro příjemce napište „Členský příspěvek jméno osoby za kterou platíte příspěvek“ a platbu odešlete

Je možné zaplatit za více osob najednou?

Ano je. V takovém případě, ale prosíme o následující postup:

Platbu provedete s variabilním symbolem sestaveným z členského čísla jedné z osob - Na email clenstvi@klubagility.cz následně zašlete zprávu v následujícím znění: „Zaplatil jsem pod variabilním symbolem XXXXXXXX (zde uvedete variabilní symbol, který jste uvedli v příkazu k platbě) částku XXXX Kč za následující členy:

 • Petr Novák, členské číslo XXXXXX, standardní členství XXX Kč
 • Kamil Novák, členské číslo XXXXXX, standardní členství XXX Kč
 • Petra Nováková, členské číslo XXXXXX, členství do 18 let XXX Kč

Za jednotlivé XX si samozřejmě doplňte správný variabilní symbol sestavený podle výše uvedeného klíče a správnou částku podle níže uvedených sazeb. Mějte prosím na paměti, že uvedení jakéhokoliv textu do poznámky není dostačující. Text se do poznámky často nevejde.

Jak rychle bude členství zaktualizováno?

Platby jsou kontrolovány cca jednou za 10 dní. Pokud potřebujete kontrolu platby urychlit, např. kvůli účasti na závodech, které jsou v dřívějším termínu, zašlete prosím doklad o provedení platby na email clenstvi@klubagility.cz. Pokud není vaše členství v databázi prodlouženo více než 10 dnů po uhrazení, ozvěte se nám prosím rovněž na uvedený e-mail abychom platbu prověřili. I nám se může stát, že v množství plateb přijatou částku na výpise přehlédneme, zejména pokud neuvedete správný variabilní symbol.

Pro zjednodušení přípravy platby můžete využít následující QR kód. Nezapomeňte prosím vyplnit správný variabilní symbol a upravit výši příspěvku podle toho, jaký příspěvek a za koho platíte.

Kontakt: clenstvi@klubagility.cz

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

MushGO
Gasso

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka