Členské příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2024 připravujeme


Členské příspěvky na rok 2023 můžete zasílat

od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022.

Členské příspěvky prosím plaťte na číslo účtu KAČR u Raiffeisen Bank - 281295369/5500 - převodem nebo složenkou typu A.

Standardní roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

 • 500 Kč pro člena nad 15 let
 • 300 Kč pro člena do 15 let

Rozhodující pro stanovení věku je v tomto případě rok narození. Členský příspěvek 300 Kč na rok 2023 platí členové narozeni v roce 2008 a mladší.

Rodinné členství:

Členové, kteří mají shodnou kontaktní adresu se členem, platícím standardní členství, mohou platit příspěvky tzv. „rodinného člena“, které jsou sníženy na polovinu:

 • 250 Kč pro člena nad 15 let
 • 150 Kč pro člena do 15 let

Pokud platíte členský příspěvek "rodinného člena", je nutné vždy sdělit e-mailem na adresu clenstvi@klubagility.cz, ke kterému členu KA ČR se rodinné členství vztahuje (zejména jeho i vaše členské číslo).

Zápisné:

Všichni noví členové platí jednotné zápisné 100 Kč za každého nového člena. Týká se i všech případů, kdy člen přeruší členství, tj. např. nezaplatí členské příspěvky na rok 2023 do 31. 12. 2022. Každý nový člen musí také doručit KAČR přihlášku s originálním podpisem, stačí naskenovaná e-mailem. A to i v případě, že už vaše údaje v databázi jsou.

Známky ČKS:

Klub agility zprostředkovává svým členům získání známky ČKS:

 • 350 Kč známka ČKS (nový člen ČKS žádající o známku) + průkazka 50 Kč

Pokud žádá o známku ČKS člen, který ji v roce 2022 přes Klub agility neodebral, odešle číslo své ČKS průkazky na e-mail clenstvi@klubagility.cz. V případě potřeby následně odešle průkazku poštou pro získání vstupního razítka.

Členstvím v KA ČR získáváte možnost stát se členem ČKS - viz Stanovy ČKS, článek 3, bod 1. a). Členská průkazka ČKS a známka ČKS není třeba pro účast na závodech agility a ani členství v Klubu agility není členstvím v ČKS podmíněno.

Variabilní symbol platby:

Jako variabilní symbol platby uveďte osmimístné číslo, kde první dvě čísla udávají druh platby.

 • 80 - Členské příspěvky - pokračování členství, vč. člena s rodinným příspěvkem ke členu se standardním členským příspěvkem (nutný e-mail pověřenému členu výboru)
 • 81 - Členské příspěvky + známka ČKS
 • 82 - Členské příspěvky + známka ČKS + průkazka
 • 85 - Členské příspěvky - mládež, vč. člena s rodinným příspěvkem do 15 let ke členu se standardním členským příspěvkem (je nutné poslat údaje e-mailem, viz výše)
 • 86 - Členské příspěvky - mládež + známka ČKS
 • 88 - Členské příspěvky - nový člen
 • 89 - Členské příspěvky - nový člen + známka ČKS

Dalších šest číslic tvoří vaše šestimístné členské číslo, které najdete u své osoby v databázi (do vyhledávácího pole vpravo nahoře zadáte své příjmení, vyberete správnou osobu, otevřete a údaj „členské číslo“ naleznete na prvním řádku pod vaším jménem). Pozor: Členské číslo není číslo výkonnostního průkazu! Pokud použijete pro platbu členství číslo výkonnostního průkazu, nebude možné Vaši platbu přiřadit k žádné osobě.

Pokud vaše údaje v databázi ještě neexistují, zašlete nejdříve přihlášku a následně budou údaje do databáze zadány, nebo zaplatíte pod vámi zvoleným variabilním symbolem a pověřenému členu výboru odešlete informaci o vaší platbě. Pokud již máte výkonnostní průkaz vydaný Klubem agility ČR, vaše členské číslo v databázi najdete i přesto, že ještě nejste členem KAČR.

Do zprávy pro příjemce prosím vepište jméno a příjmení osoby, které se placené členské příspěvky týkají (např. "Pepa Novák ČP 2022"), aby bylo možné jednoduše dohledat, koho se měl příspěvek týkat i v případě, že je majitelem účtu a tedy plátcem někdo jiný (např. rodič, kamarád apod.).

Hromadná platba:

Pokud budete platit více částek jednou platbou, použijte variabilní symbol jedné z částek a rozpis zašlete na e-mailem na adresu clenstvi@klubagility.cz

Napsat údaje při platbě do zprávy pro příjemce není dostačující!

Jak by měla vypadat zpráva, kterou odešlete na e-mail clenstvi@klubagility.cz (dodržujte prosím tento formát, zpráva musí obsahovat údaj, za kterého člena je jaká částka a členská čísla členů):

Zaplatil jsem pod variabilním symbolem 81001234 částku 1.100 Kč za následující položky:
členský příspěvek 500 Kč Jan Novák – členské číslo 001234 členský příspěvek, 250 Kč Edita Nováková – členské číslo 002345 – shodná adresa s Janem Novákem – členské číslo 001234, známka ČKS 350 Kč Edita Nováková

Pro platby provedené od 1. 1. 2023:

Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do konce roku předcházejícího členství v klubu zaniká. Pro obnovení členství je člen povinen zaplatit spolu s řádným příspěvkem znovu zápisné, jako by se přihlašoval do klubu poprvé. Pokud zaplatí členský příspěvek a zápisné v průběhu roku následujícího bezprostředně po roce, ve kterém byl členem, nemusí znovu zasílat písemnou přihlášku.

Připsání platby:

Jednotlivé platby jsou do databáze připisovány na základě připsání na účet KAČR, neposílejte tedy potvrzení o platbě. Připsání platby si sami zkontrolujte v databázi kontrolou údaje o délce členství. Mějte na paměti, že převod platby a její zpracování může trvat několik dnů. Pokud není vaše členství v databázi prodlouženo více než 10 dnů po uhrazení, kontaktujte e-mailem pověřeného člena výboru. V případě placení více příspěvků nebo placení za tzv. „rodinného člena“ jednou platbou postupujte dle pokynů výše - viz odeslání rozpisu platby e-mailem na adresu clenstvi@klubagility.cz.

Pro zjednodušení přípravy platby můžete využít následující QR kód. Nezapomeňte prosím vyplnit správný variabilní symbol a upravit výši příspěvku podle toho, jaký příspěvek a za koho platíte.

Kontakt: clenstvi@klubagility.cz

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka