Členské příspěvky

Členské příspěvky na rok 2023 můžete zasílat

od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022.

Členské příspěvky prosím plaťte na číslo účtu KAČR u Raiffeisen Bank - 281295369/5500 - převodem nebo složenkou typu A.

Standardní roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

 • 500 Kč pro člena nad 15 let
 • 300 Kč pro člena do 15 let

Rozhodující pro stanovení věku je v tomto případě rok narození. Členský příspěvek 300 Kč na rok 2023 platí členové narozeni v roce 2008 a mladší.

Rodinné členství:

Členové, kteří mají shodnou kontaktní adresu se členem, platícím standardní členství, mohou platit příspěvky tzv. „rodinného člena“, které jsou sníženy na polovinu:

 • 250 Kč pro člena nad 15 let
 • 150 Kč pro člena do 15 let

Pokud platíte členský příspěvek "rodinného člena", je nutné vždy sdělit e-mailem na adresu clenstvi@klubagility.cz, ke kterému členu KA ČR se rodinné členství vztahuje (zejména jeho i vaše členské číslo).

Zápisné:

Všichni noví členové platí jednotné zápisné 100 Kč za každého nového člena. Týká se i všech případů, kdy člen přeruší členství, tj. např. nezaplatí členské příspěvky na rok 2023 do 31. 12. 2022. Každý nový člen musí také doručit KAČR přihlášku s originálním podpisem, stačí naskenovaná e-mailem. A to i v případě, že už vaše údaje v databázi jsou.

Známky ČKS:

Klub agility zprostředkovává svým členům získání známky ČKS:

 • 350 Kč známka ČKS (nový člen ČKS žádající o známku) + průkazka 50 Kč

Pokud žádá o známku ČKS člen, který ji v roce 2022 přes Klub agility neodebral, odešle číslo své ČKS průkazky na e-mail clenstvi@klubagility.cz. V případě potřeby následně odešle průkazku poštou pro získání vstupního razítka.

Členstvím v KA ČR získáváte možnost stát se členem ČKS - viz Stanovy ČKS, článek 3, bod 1. a). Členská průkazka ČKS a známka ČKS není třeba pro účast na závodech agility a ani členství v Klubu agility není členstvím v ČKS podmíněno.

Variabilní symbol platby:

Jako variabilní symbol platby uveďte osmimístné číslo, kde první dvě čísla udávají druh platby.

 • 80 - Členské příspěvky - pokračování členství, vč. člena s rodinným příspěvkem ke členu se standardním členským příspěvkem (nutný e-mail pověřenému členu výboru)
 • 81 - Členské příspěvky + známka ČKS
 • 82 - Členské příspěvky + známka ČKS + průkazka
 • 85 - Členské příspěvky - mládež, vč. člena s rodinným příspěvkem do 15 let ke členu se standardním členským příspěvkem (je nutné poslat údaje e-mailem, viz výše)
 • 86 - Členské příspěvky - mládež + známka ČKS
 • 88 - Členské příspěvky - nový člen
 • 89 - Členské příspěvky - nový člen + známka ČKS

Dalších šest číslic tvoří vaše šestimístné členské číslo, které najdete u své osoby v databázi (do vyhledávácího pole vpravo nahoře zadáte své příjmení, vyberete správnou osobu, otevřete a údaj „členské číslo“ naleznete na prvním řádku pod vaším jménem). Pozor: Členské číslo není číslo výkonnostního průkazu! Pokud použijete pro platbu členství číslo výkonnostního průkazu, nebude možné Vaši platbu přiřadit k žádné osobě.

Pokud vaše údaje v databázi ještě neexistují, zašlete nejdříve přihlášku a následně budou údaje do databáze zadány, nebo zaplatíte pod vámi zvoleným variabilním symbolem a pověřenému členu výboru odešlete informaci o vaší platbě. Pokud již máte výkonnostní průkaz vydaný Klubem agility ČR, vaše členské číslo v databázi najdete i přesto, že ještě nejste členem KAČR.

Do zprávy pro příjemce prosím vepište jméno a příjmení osoby, které se placené členské příspěvky týkají (např. "Pepa Novák ČP 2022"), aby bylo možné jednoduše dohledat, koho se měl příspěvek týkat i v případě, že je majitelem účtu a tedy plátcem někdo jiný (např. rodič, kamarád apod.).

Hromadná platba:

Pokud budete platit více částek jednou platbou, použijte variabilní symbol jedné z částek a rozpis zašlete na e-mailem na adresu clenstvi@klubagility.cz

Napsat údaje při platbě do zprávy pro příjemce není dostačující!

Jak by měla vypadat zpráva, kterou odešlete na e-mail clenstvi@klubagility.cz (dodržujte prosím tento formát, zpráva musí obsahovat údaj, za kterého člena je jaká částka a členská čísla členů):

Zaplatil jsem pod variabilním symbolem 81001234 částku 1.100 Kč za následující položky:
členský příspěvek 500 Kč Jan Novák – členské číslo 001234 členský příspěvek, 250 Kč Edita Nováková – členské číslo 002345 – shodná adresa s Janem Novákem – členské číslo 001234, známka ČKS 350 Kč Edita Nováková

Pro platby provedené od 1. 1. 2023:

Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do konce roku předcházejícího členství v klubu zaniká. Pro obnovení členství je člen povinen zaplatit spolu s řádným příspěvkem znovu zápisné, jako by se přihlašoval do klubu poprvé. Pokud zaplatí členský příspěvek a zápisné v průběhu roku následujícího bezprostředně po roce, ve kterém byl členem, nemusí znovu zasílat písemnou přihlášku.

Připsání platby:

Jednotlivé platby jsou do databáze připisovány na základě připsání na účet KAČR, neposílejte tedy potvrzení o platbě. Připsání platby si sami zkontrolujte v databázi kontrolou údaje o délce členství. Mějte na paměti, že převod platby a její zpracování může trvat několik dnů. Pokud není vaše členství v databázi prodlouženo více než 10 dnů po uhrazení, kontaktujte e-mailem pověřeného člena výboru. V případě placení více příspěvků nebo placení za tzv. „rodinného člena“ jednou platbou postupujte dle pokynů výše - viz odeslání rozpisu platby e-mailem na adresu clenstvi@klubagility.cz.

Pro zjednodušení přípravy platby můžete využít následující QR kód. Nezapomeňte prosím vyplnit správný variabilní symbol a upravit výši příspěvku podle toho, jaký příspěvek a za koho platíte.

Kontakt: clenstvi@klubagility.cz

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka