Výkonnostní průkaz

Žádost o výkonostní průkaz

O výkonnostní průkaz (dále jen „VP“) psovod požádá člena výboru ověřeného vyřizováním agendy VP (dále jen „vystavitele VP“). Platbu za vystavení VP provede na účet KA ČR (dále jen „účet klubu“), jinak než na účet klubu platit nelze. Po splnění všech těchto podmínek bude VP nejpozději do 30 dnů vystaven a odeslán na adresu psovoda, kterou uvedete v žádosti o VP.

Platba za VP

CENA VP PRO ČLENA KA ČR: 150
CENA PRO NEČLENA KA ČR: 250

 • převodem na účet KA ČR
  • číslo účtu: 281295369/5500
  • variabilní symbol: dvojčíslí 77 a číslo VP
   (např. systém vám vygeneruje VP číslo 033312, var. symbol napíšete: 77033312).
  • konstantní symbol: 558
  • zpráva pro příjemce: VP Příjmení psovoda a jméno psa
   (např. u VP pro Jana Nováka se psem Alfa Beta z Gamy napíšete: VP Novák Alfa Beta)

nebo

 • složenkou typu „A“
  • číslo účtu: 281295369/5500
  • adresa majitele účtu: Klub agility ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
  • variabilní symbol: dvojčíslí 77 a číslo VP
   (např. systém vám vygeneruje VP číslo 009812, var. symbol napíšete: 77009812).
  • konstantní symbol: 0308
  • zpráva pro příjemce: VP Příjmení psovoda a jméno psa
   (např. u VP pro Janu Novákovou se psem Brita napíšete: VP Nováková Brita)

Evidenci VP vede členka výboru Petra Hamšíková.

Podrobně

Psovod si zažádá o vystavení VP

 • Zaregistrujete se (pokud jste tak již neučinili dříve) v databázi kacr.info, přihlásíte se do ní a prostřednictvím formuláře (volba „Žádost o průkaz“ v menu) vyplníte potřebná data.
  Při vyplňování žádosti můžete najít psovoda nebo psa v databázi, ale jen v tom případě, pokud už na ně byl někdy vystaven jiný výkonnostní průkaz nebo pokud psovod je nebo v posledních třech letech byl členem KAČR.
 • Databáze vám rovnou vygeneruje číslo VP které pak použijete při tvorbě variabilního symbolu.
 • K žádosti VŽDY uveďte adresu, na kterou chcete VP poslat!
 • Jako variabilní symbol platby použijte výše popsané číslo vašeho VP, před něj vložte 77 a zaplaťte na účet klubu. Ode dne splnění všech těchto podmínek nejpozději do 30 dnů vám bude odeslán vystavený VP. (např. VP č. 012320 - var. symbol: 77012320).

Při ztrátě, znehodnocení nebo zaplnění původního VP si e-mailem (NE přes databázi) zažádejte o nový. Uveďte číslo původního VP, jméno a příjmení psovoda a jméno a chovatelskou stanici psa. Pro vytvoření variabilního symbolu platby použijete opět dvojčíslí 77 a číslo původního VP, zaplaťte na účet klubu. Ode dne splnění všech těchto podmínek nejpozději do 30 dnů vám bude odeslán vystavený VP s číslem původního VP lomeno II.

Na co byste neměli zapomenout nebo čeho se naopak vyvarovat

Počítejte s tím, že vystavení VP může trvat až 30 dnů a to ode dne, kdy splníte všechny podmínky. Pak ještě cca 2 dny jeho doručení Českou poštou. Žádejte proto o VP včas!

Můžete se však s vystavitelem VP domluvit na osobním předání – např. na akci, kde plánujete společnou účast. Vystavitel musí však čekat na ověření připsání vaší platby na účet KA ČR, nežádejte proto vystavení VP „ze dne na den“.

U žádosti uvádějte VŽDY adresu - bez ní vám VP nemáme kam poslat.

Žádost o VP bude z databáze vymazána, pokud do šesti měsíců nebude připsána platba za jeho vystavení na účet klubu. Totéž se týká žádostí zaslaných prostřednictvím e-mailu.

Při zasílání žádostí nebo vyplnění formuláře v databázi uveďte aktuální kontakty, hlavně e-mail a korespondenční adresu, na kterou chcete zaslat VP.

Nabídka „Žádost o průkaz“ na kacr.info se vám zpřístupní jen když jste v databázi přihlášení.

Pokud psu, na kterého si žádáte VP, byl již VP vystaven s jiným psovodem, uveďte tuto skutečnost ve své žádosti (do rubriky „poznámka“) vč. čísla VP a naměřené výšky psa, ve kterém pes figuruje – nejlépe doložte naskenovanou 2. stránku dříve vystaveného VP.

Při platbě nezapomeňte vyplnit variabilní symbol a zprávu pro příjemce! Pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiníte, zašlete na e-mail vp@klubagility.cz potvrzení o platbě za VP – z Internetbankingu nebo naskenovaný ústřižek složenky, do e-mailu pak uveďte správný variab. symbol a zprávu pro příjemce. Stejně tak postupujte, jestliže platíte za více VP najednou.

Po obdržení VP si zkontrolujte údaje vypsané vystavitelem VP a doplňte chybějící údaje na 2. straně VP. Nezapomeňte se podepsat. Číslo VP opište na každý list vpravo nahoru, jen tak se stanou kopie jednotlivých listů identifikovatelnými pro případ doložení dosažených výsledků.

Nevyplňujte však kategorii (XS, S, M, I, L) a kohoutkovou výšku psa. Tyto údaje smí vyplnit jen rozhodčí na Vašich prvních závodech, nebo jsou již vyplněny vystavitelem VP (pokud má již pes vystavený VP s jiným psovodem a tudíž změřenou výšku z dřívější doby).

Pořadatel závodu je povinen zapsat do Vašeho VP výsledky všech běhů rozdělených podle výkonnostních kategorií (Agility 1, 2, 3 a Jumping 1, 2, 3). Pokud chcete zapsat další výsledky, požádejte o to na místě pořadatele včas – není to však jeho povinnost. Jiné výsledky než ze soutěží agility (agility, jumping, zkoušky, součty těchto běhů, výsledky např. MR, MRM, MR a speciálů plemene apod.) s delegovaným rozhodčím do VP zapisovat NELZE!

Jakékoliv dotazy k VP směřujte na e-mail vp@klubagility.cz.

Pamatujte na skutečnost, že pořadatel závodu vám nesmí umožnit start v soutěži, pokud mu při přejímce nepředložíte řádně vyplněný a podepsaný VP.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

MushGO
Gasso

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka