Pro pořadatele

Přinášíme některé informace, které by se vám - jako organizátorům závodů agility - mohly hodit.

Programy pro měření času a vyhodnocování výsledků agility

ANGIE

AGIGAMES

Kdo může pořádat závody agility?

 • právnická i fyzická osoba
 • osoba odpovědná za závod musí být členem KA ČR a starší 18 let

Co je třeba zařídit před závody

 • zajistit delegaci rozhodčího, který je KA ČR či FCI oprávněn posuzovat daný typ závodu. V případě delegace zahraničního rozhodčího nejméně osm týdnů před pořádáním akce
 • zajistit zařazení akce včetně jména rozhodčího do termínového kalendáře a požádat určeného člena výboru o vyřízení souhlasu s posuzováním. V případě domluveného českého rozhodčího zajistit zařazení akce do termínového kalendáře nejpozději 10 dnů před pořádáním akce
 • nejméně 3 týdny před akcí zaslat delegovanému rozhodčímu propozice s přesným programem závodů a seznam překážek (vč. délky pevných tunelů), které jsou k dispozici
 • mít k dispozici kompletní sadu překážek - mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2
 • zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího - zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci
 • doporučujeme zkontrolovat členství závodníků v klubu agility (ovlivňuje to pak výši odvodů)
 • ohlásit akci místnímu úřadu
 • pořadatel zodpovídá za veterinární prohlídku, za to, že jsou psi starší 18 měsíců a že mají závodníci výkonnostní průkaz, je-li třeba
 • pořadatel je oprávněn vyhradit prostor pro háravé feny
 • pořadatel musí umožnit start rozhodčímu i bez předchozího přihlášení

Co je třeba zařídit po závodech

 • v případě vyloučení závodníka či protestu informovat výbor KAČR
 • do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě soubor s výsledky závodu v předepsaném tvaru. Pořadatel zodpovídá za správnost výsledků. (Předepsaný tvar výsledků)
 • do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě seznam měřených psů pro zařazení do databáze kacr.info (formulář ke stažení -Word, Pdf) společně s vyúčtováním závodů (ke stažení zde) na e-mail zavody@klubagility.cz
 • do 15 dnů vyúčtovat odvod ze závodu podle samostatného normativu . Číslo účtu klubu agility je 281295369/5500

Kategorie A0 a odvody

Dle per rollam z 10. 5. 2022 pořadateli, který uspořádá závod se soutěžemi A0, je pro tyto soutěže udělena dotace ve výši rozdílu mezi odvodem za člena a nečlena KAČR. Pořadatel uvede ve vyúčtování počet startujících týmů A0, kteří jsou zároveň členy KAČR a také počet A0 týmů, kteří nejsou členové KAČR.

Pořadatel již nemusí žádat výkonný výbor o udělení dotace.

Kategorie VETERÁNI a odvody

Pro týmy startující v kategorii veteráni se vztahují stejné odvody jako pro závodníky startující v kategoriích A1, A2 a A3.

Správné vedení databáze výsledků je důležité pro jejich další využití, např. pro zpracování statistiky. Prosíme tedy, abyste výsledkům věnovali pozornost. Pro doplnění ještě připomínáme návod na evidenci závodů na kacr.info.

Pronájem překážek

Pořadatel si může od Klubu pronajmout překážky dle platného SAZEBNÍKU.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

MushGO
Gasso

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka