Pro pořadatele

Přinášíme některé informace, které by se vám - jako organizátorům závodů agility - mohly hodit.

Programy pro měření času a vyhodnocování výsledků agility

ANGIE

AGIGAMES

Kdo může pořádat závody agility

 • právnická i fyzická osoba
 • osoba odpovědná za závod musí být členem KA ČR a starší 18 let

Co je třeba zařídit před závody

 • zajistit delegaci rozhodčího, který je KA ČR či FCI oprávněn posuzovat daný typ závodu. V případě delegace zahraničního rozhodčího nejméně osm týdnů před pořádáním akce
 • zajistit zařazení akce včetně jména rozhodčího do termínového kalendáře a požádat určeného člena výboru o vyřízení souhlasu s posuzováním. V případě domluveného českého rozhodčího zajistit zařazení akce do termínového kalendáře nejpozději 21 dnů před pořádáním akce
 • nejméně 3 týdny před akcí zaslat delegovanému rozhodčímu propozice s přesným programem závodů a seznam překážek (vč. délky pevných tunelů), které jsou k dispozici
 • mít k dispozici kompletní sadu překážek - mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2
 • zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího - zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci
 • doporučujeme zkontrolovat členství závodníků v klubu agility (ovlivňuje to pak výši odvodů)
 • ohlásit akci místnímu úřadu
 • pořadatel zodpovídá za veterinární prohlídku, za to, že jsou psi starší 18 měsíců a že mají závodníci výkonnostní průkaz, je-li třeba
 • pořadatel je oprávněn vyhradit prostor pro háravé feny
 • pořadatel musí umožnit start rozhodčímu i bez předchozího přihlášení

Co je třeba zařídit po závodech

 • v případě vyloučení závodníka či protestu informovat výbor KAČR
 • do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě soubor s výsledky závodu v předepsaném tvaru. Pořadatel zodpovídá za správnost výsledků. (Předepsaný tvar výsledků)
 • do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě seznam měřených psů pro zařazení do databáze kacr.info (formulář ke stažení -Word, Pdf)
 • do 15 dnů vyúčtovat odvod ze závodu podle samostatného normativu . Číslo účtu klubu agility je 281295369/5500

Kategorie A0 a odvody

Dle per rollam z 10. 5. 2022 Pořadateli, který uspořádá závod se soutěžemi A0, je pro tyto soutěže udělena dotace ve výši rozdílu mezi odvodem za člena a nečlena KAČR. Pořadatel uvede ve vyúčtování původní výši odvodů (bez dotace) a v poznámce uvede výši dotace (kolik Kč, za kolik týmů).

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka