Členství

Jak se stát členem

Členem Klubu agility České republiky se může stát každý po splnění předepsaných podmínek, tedy podáním přihlášky a zaplacením zápisného a členského příspěvku. Nejprve musíte vyplnit přihlášku. Písemná přihláška musí být opatřena vlastnoručním podpisem.

Výše členských příspěvků je stanovena usnesením členské schůze. Standardní roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

  • 300 Kč pro člena do 15 let
  • 500 Kč pro člena nad 15 let

K výši členského příspěvku je u nových členů třeba přičíst tzv. zápisné, které činí 100 Kč. Informace týkající se výše (jiný příspěvek pro tzv. "rodinného příslušníka") a úhrady členských příspěvků a zápisného naleznete v sekci Členské příspěvky.

Přihlášky zasílejte v papírové podobě na adresu Luční 20, 74705 Malé Hoštice (ne doporučeně) nebo e-mailem na clenstvi@klubagility.cz

Údaje o stavu členství a další informace lze nalézt v databázi, kde si členové mohou v případě potřeby vytisknout „členskou průkazku“. Přihlášky a platby jsou zpracovávány zpravidla jednou týdně a vždy až poté, co je platba příspěvku a zápisného připsána na účet, či doručena pokladní.

Výhody členství

  • možnost podílet se rozvoji agility v České republice
  • nižší startovné na závodech agility (pořadatel odvádí za nečlena KA ČR podstatně vyšší částku než za člena, což by se do výše startovného mělo promítnout)
  • nižší poplatek za vystavení výkonnostního průkazu
  • možnost stát se členem ČKS, neboť KA ČR je kolektivním členem ČKS a může svým členům řádné členství v ČKS zprostředkovat
  • možnost vygenerovat si členskou průkazku KA ČR pro snažší prokazování členství v KA ČR
  • možnost stát se členem KA ČR kdykoliv v průběhu roku
  • možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních akcích agility
  • možnost organizovat závody agility

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka