Směrnice

Směrnice 3/18

Náležitosti rozhodčích delegovaných na závody agility - aktualizace k 15. 1. 2022 s platností a účinností od 1. 2. 2022


Směrnice 2/18

Odvody ze závodů

Příloha číslo 1 - Směrnice o odvodech -VZOR vyúčtování závodu agility


Směrnice 1/18

Směrnice o používání variabilních symbolů při platbách KAČR


Směrnice 1/14

Delegace rozhodčích na závody agility pořádané v České republice


Směrnice 8/11

Zveřejňování informací na internetových www stránkách Klubu agility České republiky


Směrnice 5/11

Formát dat výsledků závodů agility


Směrnice 2/11

Směrnice pro komunikaci výboru KAČR s členskou základnou a opačně


Směrnice 1/11

Směrnice o financování akcí, organizovaných nebo pod záštitou KAČR

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka