MČR mládeže

Mistrovství České republiky mládeže se v roce 2021 koná v termínu 4.-5. září v Mohelnici.

Přihlašování prostřednictvím kacr.info

Propozice

Kvůli epedemiologické situaci v ČR Výkonný výbor rozhodl o tom, že v letošním roce není potřeba splnit žádné kvalifikační podmínky pro účast na MČR mládeže, může se tedy přihlásit i tým, který nemá splněnu žádnou zkoušku.

Vážení účastníci MČR mládeže v agility 2021,

v souladu s opatřeními při pořádání a konání hromadných sportovních akcí vám oznamujeme, že budeme u prezence kontrolovat potvrzení o splnění podmínek Mimořádného opatření Vlády ČR, nestačí čestné prohlášení o splnění (vyjma žáků a studentů testovaných ve školách), musí být doklad o splnění, nebo samotest, který si přivezete a otestujete se u prezence, a vybírat případná Čestná prohlášení zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů, popř. přímo zletilých studentů – týká se pouze žáků a studentů testovaných ve školských zařízeních nejdéle 72 hodin před zahájením akce v sobotu 4. 9. 2021 ráno (tedy test ne starší než ve středu ráno).

Výpis z Mimořádných opatření vlády - platné k 1. 9. 2021

VZOR možného Čestného prohlášení žáka a studenta testovaného ve školském zařízení (ne dříve než 72 hodin před zahájením akce)

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev na jednom místě.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka