20. 11. 2023 - Poptáváme zpracování dokumentace Klubu pro vedení účetnictví a správy majetku, hospodaření

Výkonný Výbor Klubu Agility ČR z.s. poptává zpracování dokumentace Klubu definující pravidla pro vedení účetnictví a správy majetku, hospodaření.

Tato dokumentace byla identifikována jako nezbytná kontrolou externí auditorskou firmou.

Jedná se konkrétně o zpracování:

 • povinnosti a odpovědnost účetních pracovníků,
 • účtový rozvrh (vč. návaznosti do výkazů),
 • harmonogram účetní závěrky a vymezení zodpovědnosti při předávání informací pro časové rozlišení a dohadné položky do účtárny,
 • vymezení odpovědností za archivaci účetních záznamů,
 • přepočítací kurzy cizích měn,
 • oceňování zásob (FIFO vs. aritmetický průměr)
 • odpisový plán, inventarizace
 • oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob k připojování podpisových a identifikačních záznamů k účetním záznamům
 • klasifikace dlouhodobého majetku a vymezení technického zhodnocení - časové rozlišování nákladů a výnosů
 • zásady bezpečnosti při práci s výpočetní technikou, politika hesel, zálohování dat
 • používané číselníky, vedení pokladny a práce s hotovostí

Případné nabídky prosím zasílejte na adresu Výboru: Vybor@klubagility.cz

Pro více informací se případně obraťte na Lucii Šebkovou (lucie.sebkova@klubagility.cz).

Uzávěrka nabídek je 30.11.2023.

Nabídka

 • Domů
 • Aktuality
 • 20. 11. 2023 - Poptáváme zpracování dokumentace Klubu pro vedení účetnictví a správy majetku, hospodaření

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka