Doporučení Výkonného výboru KAČR

Vzhledem k dotazům na pořádání a konání akcí zaregistrovaných v termínovém kalendáři KAČR kacr.info (dále jen „závod“) Výkonný výbor Klubu agility, z. s. podává tato nezávazná doporučení

Agility je registrovaný sport. Organizovaný sport s celostátní působností. Jednotlivé závody agility jsou řádně registrovány a zveřejňovány v termínovém kalendáři Klubu agility, z. s. (kacr.info).

Klub agility, z. s. je sportovním svazem řádně registrovaným u Národní sportovní agentury https://rejstriksportu.cz/Verejna/default.aspx?f_MainContent_verejneOrganizaceControl=c:Klub%20agility;%C2%A71

Doporučujeme přečíst si Výkladové stanovisko České unie sportu v návaznosti na Usnesení vlády č. 957 a č. 958 ze dne 30. 9. 2020 - https://www.cuscz.cz/novinky/covid-19-vykladoveho-stanovisko-v-navaznosti-na-usneseni-vlady.html.

Doporučujeme, aby pořadatel závodu kontaktoval spádovou Krajskou hygienickou stanici, v jejíž oblasti závod pořádá – odkaz na kontakty KHS http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy. Prosíme pořadatele, aby se stanoviskem KHS seznámili delegované rozhodčí.

Je na každém pořadateli, aby se rozhodl, zda závod pořádat bude, či ne, popř. za jakých podmínek. Je na každém z akceptovaných účastníků, zda se daného závodu zúčastní. A samozřejmě přehodnotit svá stanoviska mají právo i delegovaní rozhodčí. Apelujeme však na fair play chování všech stran při případném rušení účasti závodníka, či rušení celého závodu, v případě změny delegace rozhodčího vyjde KAČR pořadateli obratem vstříc.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka