Informace pro účastníky členské schůze KAČR, konané dne 21. 11. 2021

Dle aktuálně účinných opatření byla v případě konání členské schůze přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

 • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
 • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 24 hodinách,
 • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Dále dle konzultace na informační lince ke koronaviru 1221 i s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje bude možno prokázat bezinfekčnost i samotestem na místě pod dohledem osoby, určené KAČR k této kontrole. Samotesty si prosím přineste vlastní!

Respektujte prosím pokyny na místě, daná opatření musíme respektovat, abychom se vůbec mohli sejít.

Výkonný výbor KAČR

Nabídka

 • Domů
 • Aktuality
 • Informace pro účastníky členské schůze KAČR, konané dne 21. 11. 2021

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka