Návrh člena na změnu stanov

Návrh členky paní Marty Gregorové na změn stanov Klubu agility ČR:

Dobrý večer,

v návaznosti na článek V odst. 1 písm. f) stanov Klubu agility a diskusi na FB podávám tímto návrh na změnu zmíněných stanov. Předmětná změna se týká zvýšení pravomocí členů Klubu agility rozhodovat o činnosti Klubu a jeho směřování (stávající pravomoci členů Klubu jsou prakticky minimální a o činnosti a směřování spolku rozhoduje pouze pár osob z 1500 členů) posílením pravomocí nejvyššího orgánu spolku (tj. členské schůze), zvýšení práva členů Klubu agility na informace, zvýšení odpovědnosti členů volených orgánů Klubu agility a zavedení principu publicity do rozhodování orgánů Klubu agility.

Prosím, aby tento návrh byl bezodkladně, pokud možno během zítřka zveřejněn na FB stránkách Klubu agility a byla dána možnost členům spolku se k němu vyjádřit. Ráda bych uplatněné připomínky zapracovala do tabulky s uvedením komentáře k nim a případně text návrhu změn stanov ještě upravila. Oba dokumenty bych ráda zveřejnila členům Klubu agility 10 dní před konáním zasedání členské schůze.

Děkuji Vám!

M. Gregorová

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka