Program členské schůze 2022

PROGRAM členské schůze 20. 11. 2022:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele, návrhové, volební a mandátní komise
3) Zpráva Výkonného výboru
4) Zpráva KRK
5) Volba předsedy Výkonného výboru
6) Volba členů Výkonného výboru
7) Přestávka
8) Různé

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka