14. 4. 2023 - Soutěž o grafiku dresu na MS 2023

Vyhlašujeme soutěž o grafiku dresu na Mistrovství světa v agility 2023

Nakreslete návrh dresu pro reprezentanty České republiky + dresu pro „fan kolekci“. Není potřeba žádných speciálních dovedností, návrh lze vyhotovit pomocí počítačové grafiky nebo klidně v ruce (pastelkami, fixy, …). Finální grafiku zhotoví dle vítězného návrhu výrobce oblečení.

Povinné prvky dresu reprezentace:

• Na prsou jméno psovoda + psa
• Logo Brit na přední straně + rukávu
• Logo Klub agility
• Česká vlajka
• Logo Gasso
• Nápis Česká republika / czech republic / Czechia / Česko

Povinné prvky dresu fan kolekce:

• Logo Brit
• Logo Klub agility
• Česká vlajka
• Logo Gasso
• Nápis Česká republika / czech republic / Czechia / Česko

Mustr pro grafiku dresu ke stažení

Soutěže se může zúčastnit člen Klubu agility. Vítěz získá reprezentační dres se svým jménem.
Výběr vítězného návrhu bude probíhat v komisi složené z reprezentantů pro rok 2023 + manažerů reprezentace + členů výkonného výboru. Každý člen komise má pouze jeden hlas, bez ohledu na to, s kolika psy se účastní, nebo zda nemá více rolí (reprezentant + člen VV například).


Návrhy zasílejte do 28. 5. 2023 na alena.hudcova@klubagility.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zaslaných návrhů.

Účastí v souteži vyjadřuje soutěžící s Licenčním ujednáním:
Autor návrhu prohlašuje, že jeho práce je původní a disponuje k ní autorským právem. Autor návrhu uděluje zasláním návrhu Klubu agility, z.s. časově neomezenou výhradní licenci pro použití návrhu pro výrobu a prodej oblečení, případně dalších reklamních předmětů a propagaci činnosti Klubu agility, z.s. Licence není teritoriálně omezena. Poskytnutí licence je bezúplatné. Klub agility, z.s. je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Klub agility, z.s. je oprávněn návrh dále rozpracovat a upravovat.

Loga ke stažení:

Klub agility
Brit
Gasso bílé
Gasso černé

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka