Výkonný výbor

Zápis se schůzky Výkonného výboru 21. 11. 2021.

Hlasování Komise rozhodčích a Výkonného výboru o kandidátu rozhodčího za ČR pro posuzování JOAWC.. .

14. 10. 2021

Zápis ze společné schůzky Komise rozhodčích a Výkonného výboru - v souladu s pravidly způsobu výběru rozhodčího na mistrovství světa proběhlo hlasování - volba rozhodčího KAČR pro posuzování AWC 2023 v ČR.

Zápis z mimořádné schůze výboru KAČR 13.3.2020

zápis

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka